Většina z nás si přeje prožít stáří doma se svými blízkými, ale zároveň nechceme být nikomu z rodiny na obtíž, ani být příliš závislí. Domácí péče je však psychicky i fyzicky velmi náročná pro celou rodinu. Daisy Care umožňuje starým a nemocným lidem zůstat v domácím prostředí co nejdéle, a zároveň usnadňuje domácí péči pečujícím osobám.

JAK DAISY CARE FUNGUJE?

Za běžných okolností systém pouze diskrétně monitoruje chování osoby, o kterou pečujete. Klient není nikterak omezován ve svém běžném životě (nemusí nosit žádné záznamové zařízení, nemusí se pravidelně připojovat k žádným medicínském přístrojům, nenosí s sebou žádné zařízení), protože jeho status je vyhodnocován pomocí pohybových senzorů umístěných v jeho běžném domácím prostředí, sensory reagují na podněty vyplývající z běžného chování klienta (pohybuje se v kuchyni, otevřely se hlavní dveře, atp.). V případě odchylek od běžného režimu Vám systém posílá informace pomocí SMS, e-mailu, případně hlasové zprávy. Můžete si vybrat, jestli Vám více vyhovuje sledovat režim Vašich blízkých na obrazovce počítače, tabletu, či chytrém telefonu.

podívejte se na naše video

KOMU SLUŽBA POMŮŽE?

Služba primárně pomáhá lidem pečujícím o své blízké, kteří žijí osaměle a mohou mít sníženou míru soběstačnosti (staří lidé, duševně nemocní, nemocní roztroušenou sklerózou, …), případně pečují o někoho, kdo má dodržovat pravidelný denní režim (například děti či chronicky nemocní).

JE TO NÁROČNÉ NA INSTALACI, NASTAVENÍ ČI OBSLUHU?

Instalaci zvládne každý, nepotřebujete žádnou odbornou firmu. Základní nastavení je velmi jednoduché, samotný provoz nevyžaduje žádnou obsluhu ani údržbu. Jednou za několik let je třeba vyměnit baterie v zařízení, na což Vás systém včas upozorní.

OBDOBNÝCH SYSTÉMŮ EXISTUJE SPOUSTA. V ČEM SE DAISY CARE LIŠÍ?

Nejedná se o krizové tlačítko nebo podobné zařízení.

Systém je jedinečný v tom, že je adaptabilní a během jednoho až dvou týdnů od instalace dokáže rozpoznat i drobné odchylky od běžného režimu klienta. Naše zařízení je diskrétní a není závislé na obsluze či reakci osoby, o kterou pečujete.