Málokdo si uvědomuje, že téměř 45 % provozních nákladů každé budovy tvoří náklady na energie a média, a že se i tyto náklady dají aktivně ovlivňovat.

Hlavní myšlenka námi poskytovaného Aktivního energetického managementu se dá vyjádřit pomocí těchto tří cílů:

  1. Poskytovat srozumitelnou informaci o tom, jak Vaše budovy fungují z pohledu spotřeby energií a komfortu.
  2. Doporučovat organizační a technická opatření ke zvýšení efektivnosti a ekonomické výhodnosti.
  3. Kontrolovat zavedení přijatých opatření v praxi.

 

Kontaktujte nás, abychom Vám pomohli řídit i Vaše energetické náklady.